نمایندگی هاشرایط نمایندگی

تچرا 2(tachra)

بسپار سنگ پارسه : 

تچرا tachra  :  

در سایزهای :

35*11

59*11

15*11

45*11

اندازه: 26.41*9                قیمت: 28000 تومان                       واحد: متر مربع

کلمات مرتبط : سنگ نما , سنگ مصنوعی , سنگ آنتیک , سنگ تزئینی ,سنگ نما شیراز , سنگ تزئینی شیراز , سنگ مصنوعی در شیراز , سنگ آنتیک شیراز